Följer du denna länk hamnar du i drivor med fakta om svartkrut och historia.


Vi följer Svenska Svartkruts-
Federationens stadgar. Här nedan kan du ladda ner de olika stadgarna.


SSSF:s Skjutreglemente

Svartkrutsskytte

Denna gren av skyttet kan också kallas historiskt skytte då vapnen har sitt ursprung från 1400-talet och fram till år 1893. Slutet på svartkrutsepoken anges väldigt exakt då det var detta år som det röksvaga krutet introducerades.
Vapen tillverkade efter detta år är stabilare byggda för att klara det starkare, moderna krut vi använder idag.

Det finns tre huvudgrupper av svartkrutsvapen vi tävlar med.
1. Mynningsladdade pistoler och gevär.
(luntlås, flintlås och slaglås se historik t.h.)
2. Kammarladdade revolvrar och
3. Patronladdade revolvrar och gevär.
Gemensamt för alla typer är att de laddas med svartkrut eller substitut och alltid med blykula.


   
   


SSSF:s Skytteutmarkelser
När man tävlar i svartkrutsskytte så skjuter man vanligtvis på 25, 50 eller 100 meters håll. Tävlingar på längre håll (långhållsskytte för svartkrut) förekommer för gevär liksom jaktsigar och fältskjutningar för både revolver och gevär.
Trapper i kaliber .50 (½ tum = 12,7 mm) Slaglåspistol med snälltryck från tidigt 1800-tal.
   
      I precisionstävlingar skjuter man alltid mot 10-ringad internationell pistoltavla och alltid med 13 skott. Sedan räknas de tre sämsta skotten bort och de 10 bästa räknas ihop.
Colt Army i kaliber .44 modell 1851. Kammarladdad revolver.
   
      Varför just 13 skott? Svartkrutsskytte är en gren som genomsyras av tradition och intresse för historia så därför har man anammat Gustav II Adolfs (ni vet år 1632 och slaget vid Lützen) kungliga påbud som stadgade att varje muskötskytt skulle utrustas med laddningar till 13 skott.
Colt modell 1873. Patronladdad i kaliber 45 Colt (Long Colt, LC)
   
      Är det dyrt med svartkrut? Absolut inte! Det är till och med billigare än vanligt skytte då vapnen är ganska billiga att tillverka. Man får vara beredd att göra en del själv, som t.ex. att gjuta sina kulor. Krut och tändhattar köper man färdiga. Vill man satsa på hylsladdat så måste man också investera i en laddapparat. Inom Skepplanda skytteförening finns flera vana svartkrutsskyttar så det finns många att fråga så du kan komma igång.
Hawken gevär i kaliber .45-.54. Överst en variant från mitten av 1800-talet. Nederst dito flintlåsvariant á la 1700-tal samt lite bra och ha saker som krutflaska, kulor fett och olika verktyg.
   
      Hur får man licens på ett svartkrutsvapen? Än så länge måste man gå "omvägen" via 22-skyttet som blir ditt första vapen om du är nybörjare, men sedan är det fritt att söka på andra vapen när man uppfyllt medaljfordringarna. Du behöver också gå antingen en kurs eller få en introduktion från en erfaren skytt då du för att få licens på ett svartkrutsvapen också måste ha ...kännedom om svartkrut enligt lagtexten. Till detta vill man från myndigheten (läs polisen) att du också är medlem i Svenska SvartkrutsSkytte Federationen (SSSF eller 3-S-F). Sedan är det fritt att söka på valfria svartkrutsvapen du har behov av.
Winchester bygelrepeter (här modell 1892) finns i flera varianter från 1866 framåt och i olika kalibrar som t.ex 44-40 och 45 Colt (LC)