Digitalt årsmöte

Vi har tagit beslut om att hålla ett årsmöte digitalt.


Här bifogas inbjudan till årsmöte och verksamhetsberättelsen, den ekonomiska rapporten och balansräkning samt valberedningens förslag. Alla dokument finns att tillgå HÄR (Medlemsinfo – Dokument)


Detta kommer att ske den 17/6 kl 19.00. Länk till mötet kommer att skickas ut i tid innan mötet.Då ett digitalt möte inte blir det samma som att hålla ett vanligt årsmöte, kommer vi fokusera på det viktiga så som val av de poster som ska tillsättas, redovisa årsberättelse och ekonomi mm. Maxtid för mötet är 45 minuter.


Det medlemsmöte som vi sedvanligt haft efter årsmötet kommer att hållas vid annat tillfälle.

Mvh
Styrelsen Skepplanda Skytteförening