Nybörjarskytte 2023 – Pistol

Pistolbanan

Kurs för nationellt pistolskytte våren 2023- Fulltecknad. Plats finns för medlemmar med eget vapen att skjuta samtidigt

Fält 3

Hela banan

Sista omgången innan sommaruppehållet. Anmälan på SSI Startavgif 30kr/start. Fika ingår.

Nybörjarskytte 2023 – Pistol

Pistolbanan

Kurs för nationellt pistolskytte våren 2023- Fulltecknad. Plats finns för medlemmar med eget vapen att skjuta samtidigt

Styrelsemöte Juni

Stugan

För hantering av föreningsintyg skall ifyllda handlingar vara styrelsen tillhanda senast 31/5

Nybörjarskytte 2023 – Pistol

Pistolbanan

Kurs för nationellt pistolskytte våren 2023- Fulltecknad. Plats finns för medlemmar med eget vapen att skjuta samtidigt