Fält 2

Hela banan

Vi följer upp med omgång två i Fältserien. anmälan på SSI. 30 kr/start. Fika ingår. /Jonas.

Nybörjarskytte 2023 – Pistol

Pistolbanan

Kurs för nationellt pistolskytte våren 2023- Fulltecknad. Plats finns för medlemmar med eget vapen att skjuta samtidigt

Styrelsemöte Maj

Stugan

För hantering av föreningsintyg skall ifyllda handlingar vara styrelsen tillhanda senast 28/4

IPSC träning

Pistolbanan

IPSC träning med bäring på fordringar.

Nybörjarskytte 2023 – Pistol

Pistolbanan

Kurs för nationellt pistolskytte våren 2023- Fulltecknad. Plats finns för medlemmar med eget vapen att skjuta samtidigt

IPSC Rifleträning

Gevärsbanan

IPSC träning med fokus på fordringar. Obs! Ingen möjlighet till förenings/lånevapen.

IPSC Träning pistol

Pistolbanan

IPSC träning pistol med fokus mot fordringar. OBS! Ingen möjlighet till förenings/lånevapen.

Nybörjarskytte 2023 – Pistol

Pistolbanan

Kurs för nationellt pistolskytte våren 2023- Fulltecknad. Plats finns för medlemmar med eget vapen att skjuta samtidigt

Banläggning Fält 3

Hela banan

Vi samlas och förbereder och skruvar ihop kommande helgs fältserie. Givetvis skall vi fika med.

Fält 3

Hela banan

Sista omgången innan sommaruppehållet. Anmälan på SSI Startavgif 30kr/start. Fika ingår.