Bokning av banan

Banan – eller del av banan – kan bokas av aktiv medlem genom att skicka in en ansökan till styrelsen. Om du vill boka banan för skjutning vid andra tidpunkter än de som redan står som bokade i programmet, kontakta ordförande. Kriterierna för aktiv medlem är detsamma som för att erhålla föreningsintyg.

Bokade tider av banan hittar du i kalendern.

Vid bokning av banan ansvarar den som bokat banan för att detta införs i kalendern och anslag anslås på följande platser.

  • Infotavlan vid klubbstugan
  • Anslagstavlan vid bommen
  • Anslagstavlan vid pistolbanan
  • Anslagstavlan på målboden på gevärsbanan.

Av anslaget skall det framgå om hela eller del av banan är bokad. Datum och mellan vilka tider banan är bokad samt vem som är ansvarig.