Skjuttider

Skjutbanan är öppen måndag-söndag. Nedanstående tider är fasta träningstider på våra skjutbanor. Övrig tid är det öppet för alla medlemmar och skjutning sker vid behov genom samverkan på plats. Kolla alltid kalendern för dagsaktuell information. Schemalagda Tävlingar och utbildningar har företräde. För bokning av banan se under fliken ”Bokning”

bokning-av-banan/

Pistolbanan

Måndag: 09.00-13.00 Dynamiskt, IPSC Träning. 16.00-20.00 Nationellt/Svartkrut

Tisdag: 09.00-13.00 Nationellt/Svartkrut. 16.00-20.00 Dynamiskt, IPSC Träning.

Onsdag: 16.00-20.00 Nationellt/Svartkrut.

Torsdag: 09.00-13.00 Nationellt/Svartkrut. 16.00-20.00 Dynamiskt, IPSC Träning.

Fredag: 10.00-20.00 Dynamiskt, IPSC Träning.

Lördag: 09.00-12.00 Nationellt nybörjarskytte. 12.00-16.00 Dynamiskt, IPSC Träning.

Söndag: 09.00-13.00 Nationellt/Svartkrut 13.00-18.00 Dynamiskt, IPSC Träning.

Gevärsbanan

Måndag: 13.00-20.00 Dynamiskt Gevärsträning

Torsdag: 13.00-20.00 PRS/Långhållträning 100-570m

Fredag: 08.00-10.00 Gevärsträning 100-570m 17.00-20.00 Dynamiskt Gevärsträning.