Skjutbaneinstruktion för Pistolbanan

 1. Banan ägs av: Ale Kommun. Förvaltas av: Skepplanda skytteförening.
 2. Skjutbanetillstånd giltigt tom: Tillståndet gäller till 2024-07-16.
 3. Skjutbanechef/säkerhetsansvarig: Jonas Forslund email: banchef@skepplandaskytte.se
 4. Berättigad att använda banan: Medlem tillhörande Skepplanda Skytteförening med giltigt medlemskap. Utomstående skytt, endast i samband med tävling eller efter inbjudan av medlem i Skepplanda skytteförening.  
 5. Tillåtna skjuttider: Måndag-Fredag 08.00-20.00 Lördag-Söndag 09.00-19.00 5.1 skjutförbud: Långfredag, påskdagen samt juldagen. Älgjaktsveckan måndag tom. fredag 5.2 Schemalagda skjuttider/bokningar: För fasta skjuttider/bokningar på skjutbanan gå in på www.skepplandaskytte.se under fliken aktiviteter
 6. Tillåtna vapentyper: Pistol, Revolver, Karbin, K-pist, Gevär 1-4, Svartkrut, (Hagel efter tillstånd av styrelse)
 7. Tillåtna skjutplatser: 12 skjutplatser i skjuthall. Fältskytte och dynamiskt/rörligt skytte 0-25 meter.
 8. Skjutledare: Vid all skjutning skall skjutledare utses. Skjutledare skall kunna tillämpa SäkB civilt skytte samt ha kunskap om lokala bestämmelser. Ensam skytt har själv skjutledaransvar.
 9. Sjukvårdsmateriel och åtgärder vid olycka:Sjukvårdsväska samt bår finns i Pistolhallen. Ambulans tillkallas på larmnummer 112. Påbörja första hjälpen. Meddela olycksplats ” Skepplanda skyttecenter” Koordinater: 58°03’21.6″N 12°21’57.5″E, Högsjö mosse
 10. Tillåtna mål och placering: 10.1 Generellt:   Tillåtna mål är mål tillverkade av papper-, kanalplast- OSB skiva upp till 13 mm, masonit och stål.  Stålmål skall kläs in enligt SäkB Kap 3. Tillfälliga tavelkäppar i trä maxhöjd 110 cm. 10.2 Placering: Mål placeras i främre tavelställ. Mål vid fältskytte eller dynamiskt skytte i djupled tom vita markeringar på sidorna. 10.3 Placering av mål för rörligt skytte: Mål för rörligt skytte placeras i främre tavelstället mellan röda markeringar.
 11. Lokala bestämmelser: Bommen skall vara öppen vid allt skytte för att säkerställa tillgänglighet för räddningstjänst.
 12. Övrigt: Efter skjutning, städa av skjutplatsen. Brännbart slängs i soptunnan på stora parkeringen. Tomhylsor kastas i därför avsedda kärl. Sprayburkar i uppmärkt kärl. Återställ målmateriel, meddela eventuella skador på bana och materiel till Banchefen.

Ovanstående anger vad som är tillåtet, står det inte med i instruktionen så utgå från att det inte är tillåtet.

Skepplanda Skytteförening 2020-11-01