Styrelse

Styrelse 2024

 • Ordförande: Jonas Forslund
 • Vice ordförande: Bjarne Larning
 • Kassör: Markus Thorstensson
 • Sekreterare: Hampus Rex
 • Ledamot: Erik Andersson
 • Suppleant: Marcus Molin
 • Suppleant: Richard Ohlsson
 • Suppleant: Emil Larsson
 • Revisor: Victor Hellner (sammankallande)
 • Revisor: Johan Andersson
 • Valberedning: Joakim Wallin (sammankallande), Christoffer Lindfors

Vill du komma i kontakt med styrelsen så gör det genom att maila till:
info@skepplandaskytte.se