Styrelse

Styrelse 2023

  • Ordförande: Jonas Forslund
  • Vice ordförande: Bjarne Larning
  • Kassör: Markus Thorstensson
  • Sekreterare: Hampus Rex
  • Ledamot: Erik Andersson
  • Suppleant: Marcus Molin
  • Suppleant: Richard Ohlsson
  • Revisor: Victor Hellner (sammankallande)
  • Revisor: Johan Andersson
  • Valberedning: Joakim Wallin (sammankallande), Christoffer Lindfors

Vill du komma i kontakt med styrelsen så gör det genom att maila till:
info@skepplandaskytte.se