Styrelse

Styrelse 2021

 • Ordförande: Bjarne Larning
 • Vice ordförande: Torbjörn Bomble
 • Kassör:Daniel Johnsson
 • Sekreterare: Henrik Natzèn
 • Ledamot: Erik Andersson
 • Suppleant: Christoffer Lindfors
 • Suppleant: Marcus Thorstensson
 • Revisor: Victor Hellner (sammankallande)
 • Revisor: Jonas Forslund
 • Revisorsuppleant: Joakim Wallin
 • Valberedning: Hampus Rex (sammankallande), Louise Lidholm, Erik Lindström.

Vill du komma i kontakt med styrelsen så gör det genom att maila till:
info@skepplandaskytte.se