Gemensamma ordningsregler

 • Det är förbjudet att beträda kulfången. Sanden rasar ner och då är inte kulfånget längre godkänt för skytte.
 • Tillse att kulfånget inte har gropar innan och efter skjutning. Verktyg finns i vänstra målboden på gevärsbanan.
 • Skytte på banan är ej tillåten på Långfredag, Påskdagen & Juldagen. Dessa dagar är det allmänt skjutförbud i hela landet. För övriga begränsningar i skjuttid se respektive skjutbaneinstruktion.
 •  Vid allt skytte skall av säkerhetsskäl alltid ansvarig skjutledare utses. Är ni två personer är alltså en av er skjutledare. Ensam skytt agerar egen skjutledare.
 • Endast målmateriel som uppfyller kraven i gällande utgåva av SäkB får användas.
 • Återställ skjutplatser och målmateriel efter skjutpasset. Klistra dina tavlor innan du ställer tillbaks dom. Använd rätt färg, vitt på vitt, svart på svart osv. Har du tagit med egen målmateriel upp tar du med den hem igen.
 • Logga era skjuttider. Länk finns på hemsidan för elektronisk loggning eller använd de formulär som finns i gevärsboden och pistolhallen och lägg dessa sedan i brevlådan vid gevärsboden.
 • Vid olycka, ring 112 och meddela olycksplatsen som ”Skepplanda Skyttecenter, Högsjö mosse” Invänta utryckningsfordon vid parkeringen innan bommen.
 • Parkera fordon så att vägen inte blockeras.
 • Går något sönder och du inte kan åtgärda det själv, meddela styrelsen.
 • Vi måste hjälpas åt att hålla vår skjutbana snygg och prydlig. Lägg tomhylsor i de utställda dunkarna på skjutplatserna. Ta med brännbart avfall och släng i den uppmärkta tunnan på stora parkeringen. Miljöfarligt avfall, exempelvis sprayflaskor och batterier skall tas med hem och lämnas till en återvinningsstation.

Exempel på dåligt val av skjutmål