Bli medlem

Du är välkommen att söka som medlem i Skepplanda Skytteförening. För att bli medlem i föreningen och använda föreningens anläggning ställs följande krav:

  • Att du fyller i en medlemsansökan och att den godkänns av styrelsen.
  • Att du tagit del av den policy och de bestämmelser som gäller för anläggningen.
  • Att du som ny medlem avser att tävla och representera Skepplanda Skytteförening.
  • Att du i övrigt uppfyller de punkter som återfinns på dokumentet för medlemsansökan.
  • Att du till din ansökan bifogar ett utdrag ur polisens belastningregister
  • Att du betalar medlemsavgiften.

Just nu har Skepplanda Skytteförening tyvärr inte kapacitet att ta in nya medlemmar.

Vi har ingen kö eller väntelista som det går att skriva upp sig på. Vi tar heller inte in några intresseanmälningar.

Så fort förhållandena förändras så kommer vi informera om detta här.