Bli medlem

Du är välkommen att söka som medlem i Skepplanda Skytteförening. För att bli medlem i föreningen och använda föreningens anläggning ställs följande krav:

  • Att du fyller i en medlemsansökan och att den godkänns av styrelsen.
  • Att du tagit del av den policy och de bestämmelser som gäller för anläggningen.
  • Att du i övrigt uppfyller de punkter som återfinns på dokumentet för medlemsansökan.
  • Att du till din ansökan bifogar ett utdrag ur polisens belastningregister
  • Att du betalar medlemsavgiften.

JUST NU HAR VI MEDLEMSSTOPP!!!