Gevärsskytte

Banskytte, på banan finns möjlighet att träna gevärskytte på 100-300 meter mot 10 ringad internationell tavla. Nytt för i år (2021) är att vi kan använda våra tavelställ i markörgraven igen vilket ger godkända avstånd för märkesskjutning.

Långhållskytte ut till 570 meter. Målen består oftast av plåt men även papperstavlor används. Man skjuter i varierande positioner och stöd mot hinder/barrikader förekommer. Långhållskyttet varierar med sina utmaningar, som att kunna läsa vindens riktning, ha koll på sin kulbana och skjutning under tidspress.