Skjutbaneinstruktion för Gevärsbanan

 1. Banan ägs av: Ale Kommun. Förvaltas av: Skepplanda skytteförening.
 2. Skjutbanetillstånd giltigt tom: Tillståndet gäller till 2024-07-16.
 3. Skjutbanechef/säkerhetsansvarig: Jonas Forslund Email: banchef@skepplandaskytte.se
 4. Berättigad att använda banan: Medlem tillhörande Skepplanda Skytteförening med giltigt medlemskap. Utomstående skytt, endast i samband med tävling eller efter inbjudan av medlem i Skepplanda skytteförening.  
 5. Tillåtna skjuttider:  Måndag- Fredag 08.00-20.00. Lördag- Söndag 09.00-20.00 5.1 skjutförbud: Långfredag, påskdagen samt juldagen. Älgjaktsveckan. 400-570 vallar: 16-17/8, 1-2/9. Samt alla söndagar under perioden 16/8-28/2. 5.2 Schemalagda skjuttider/bokningar: För fasta skjuttider/bokningar på skjutbanan gå in på www.skepplandaskytte.se under fliken aktiviteter
 6. Tillåtna vapentyper: Pistol, Revolver, Karbin, K-pist. Gevär max cal 50, Svartkrut, (Hagel efter tillstånd av styrelse)
 7. Tillåtna skjutplatser: Fasta skjutvallar på skjutavstånd 15-570 meter. Pistol mellan 0-15 meter. Rörligt skytte 0-10meter.
 8. Skjutledare: Vid all skjutning skall skjutledare utses. Skjutledare skall kunna tillämpa SäkB civilt skytte samt ha kunskap om lokala bestämmelser. Ensam skytt har själv skjutledaransvar.
 9. Sjukvårdsmateriel och åtgärder vid olycka: Sjukvårdsväska samt bår finns i pistolhallen. Ambulans tillkallas på larmnummer 112. Påbörja första hjälpen. Meddela olycksplats ” Skepplanda skyttecenter” Koordinater: 58°03’21.6″N 12°21’57.5″E, Högsjö mosse
 10. Tillåtna mål och placering: 10.1 Generellt: Tillåtna mål är mål tillverkade av papper-, kanalplast- OSB skiva upp till 13 mm, masonit och stål. 10.2 Placering: Mål placeras i främre tavelställ. I tavelhissar placerade i markörgraven får endast särskilt tillverkade målramar användas. Tillfälliga mål skall placeras 50cm över kulfångets bas. Stålmål skall splitterskyddas enligt SäkB. 10.3 Placering av mål för rörligt skytte: Mål för rörligt skytte placeras i främre tavelstället mellan röda markeringar.
 11. Lokala säkerhetsbestämmelser: Bom för avspärrning av vägen skall stängas vid allt skytte på gevärsbanan, bommen skall vara öppen när skytte ej sker.
  Semaforen skall vridas så att den gröna sidan visas mot skyttarna. Vrids tillbaks efter avslutad skjutning. Bommen skall vara öppen vid allt skytte för att säkerställa tillgänglighet för räddningstjänst.
 12. Övrigt: Efter skjutning, städa av skjutplatsen. Brännbart slängs i soptunnan på stora parkeringen. Tomhylsor kastas i därför avsedda kärl. Sprayburkar i uppmärkt kärl. Återställ målmateriel, meddela eventuella skador på bana och materiel till banchefen.

Ovanstående anger vad som är tillåtet, står det inte med i instruktionen så utgå från att det inte är tillåtet.

Skepplanda Skytteförening 2020-11-01.

Uppdaterade 2023-08-07