Kyla på banan!

Kylan kommer och går. Du som skytt/skjutledare är själv ansvarig för kontroll av kulfång så att dessa är ok att skjuta på.

Vid långvarig kyla kan styrelsen/skjutbanechefen gå ut med skjutuppehåll pga tjäle.