Avgift för gästskytte

I samband med årsmötet så beslutades att gästskyttar skall betala avgift på gevärsbanan och att möjligheten till att ta med gästskyttar på pistolbanan begränsas. Hela förslaget finns att läsa under årsmöteshandlingar. Detta betyder i korthet:

För gevärsbanan:

  1. Medlem får ta med sig max 3 skyttar per tillfälle. Detta gäller också när man är i ett sällskap. Vill man ta med fler gäster, skall banan bokas enligt rutin som återfinns på hemsidan.
  2. Gästskytten skall betala avgiften, för närvarande 200 kr per tillfälle, innan skyttet påbörjas. Betalning sker med swish. Ej betald avgift innebär att man kan komma att avvisas från banan. Instruktioner för betalning kommer att finnas anslaget vid gevärsbanan.

För pistolbanan:

Pistolbanan är idag så hårt belastad att där begränsas möjligheten att ta med sig gäster ytterligare.

  1. Det är tillåtet att att ta med en bekant att provskjuta. Med provskjuta är definitionen att man testar att skjuta enstaka serier exempelvis mot 10 ringad tavla.
  2. Det är inte tillåtet att ta med gästskyttar och bedriva regelrätt träningsverksamhet i tex dynamiskt skytte.
  3. Om man vill bedriva annan verksamhet än ren provskjutning på pistolbanan, då skall banan bokas enligt de bokningsrutiner som återfinns på hemsidan.

Som alltid är det du som medför gäster till vår bana som är personligt ansvarig för säkerhet och att regler följs. Allt skytte på banan skall loggas.

Vänligen, Styrelsen.