Fältserien 2024 startar!

Hej!
Nu drar årets klubbfältserie igång. Anmälan på SSI där vi även kommer kunna följa resultaten över tid då alla resultaten sammanställs i en cup.
Datum för deltävlingar: (med reservation för ändringar)
Nr 1 13/4
Nr 2 4/5
Nr 3 1/6
Nr 4 3/8
Nr 5 7/9
Nr 6 5/10
Alla datum kommer ligga på hemsidans kalender med länk till anmälan på SSI.
det räcker med att du anmäler dig till en deltävling, så blir du automatisk anmäld i fältserien.
Just nu ligger datumen fram t.o.m. Juni ute. Observera att deltävling 2 genomförs i samband med att föreningen står som värd och arrangör för Kretsmästerskap C & B där vi behöver hjälpas åt att vara funktionärer.

/Styrelsen

Arbetsdagar Påsk klart!

Påskens arbetsdagar är avslutade. Imorgon är banan öppen för skytte igen.
Vi har hunnnit med det som var planerat nu är pistolbanan och gevärsbanan besiktningsbara.

Vi har kontrollerat och kompletterat skyltning runt banan, arbetat med båda kulfången där man har luckrat samt fört på nytt grus och monterat om slipers/målställ, röjt sly på gevärsbanan, byggt ett staket mellan pistolbanan och gevärsbanan, städat ur alla målbodar och pistolhallen, kört metallskrot och annat skräp till tippen, byggt i våra nya fack och vi har grillat Nossebrokorv!

Tack alla som under dessa dagar har, grävt, spettat, kört röjsåg, motorsåg, skyltat, drivit ner stolpar, sågat, skruvat, kört dumper- hjullastare och grävmaskin, städat, burit ved och grillat korv.

Jag citerade Winston Churchill lite skämtsamt idag:
”Aldrig har så många, haft så få att tacka för så mycket!”
Det stämmer till viss del, men det bör framhållas att drygt 40 av föreningens medlemmar har valt att ställa upp 1-3 dagar nu under Påskens arbetsdagar. Ni är föreningens hjältar!

Tack!
/Jonas

Arbetsdagar i påsk.

Från och med skärtorsdag klockan 15.00 t.o.m annandag påsk klockan 18.00 kommer banan att vara helt stängd för underhållsarbete. Blir arbetet klart tidigare kommer det att meddelas här.

Vi kommer att utföra arbeten på befintliga skjutbanor som omfattar rensning och påfyllning av nytt grus i kulfången, slyröjning på gevärsbanan, vi har stort behov av två till tre som kan ta med riktiga röjsågar för detta. Översyn och komplettering av skyltningen runt banan. I de nya facken skall vi montera en sarg som mothåll för grus och allmän städning och röjning på området.

Tider: Vi samlas i stugan 09.00 varje dag för fika och genomgång. Runt 13 skall grillen vara varm och vi kör korv och bröd. Man deltar givetvis efter egen förmåga och möjlighet. Men ju fler vi är som hjälps åt, ju mer får vi gjort på kortare tid.

Har du något av följande så ta gärna med det. Spett, slägga, skyffel, kratta, röjsåg, skruvdragare, batteridrivna handmaskiner och andra verktyg.

/Styrelsen

Avgift för gästskytte

I samband med årsmötet så beslutades att gästskyttar skall betala avgift på gevärsbanan och att möjligheten till att ta med gästskyttar på pistolbanan begränsas. Hela förslaget finns att läsa under årsmöteshandlingar. Detta betyder i korthet:

För gevärsbanan:

  1. Medlem får ta med sig max 3 skyttar per tillfälle. Detta gäller också när man är i ett sällskap. Vill man ta med fler gäster, skall banan bokas enligt rutin som återfinns på hemsidan.
  2. Gästskytten skall betala avgiften, för närvarande 200 kr per tillfälle, innan skyttet påbörjas. Betalning sker med swish. Ej betald avgift innebär att man kan komma att avvisas från banan. Instruktioner för betalning kommer att finnas anslaget vid gevärsbanan.

För pistolbanan:

Pistolbanan är idag så hårt belastad att där begränsas möjligheten att ta med sig gäster ytterligare.

  1. Det är tillåtet att att ta med en bekant att provskjuta. Med provskjuta är definitionen att man testar att skjuta enstaka serier exempelvis mot 10 ringad tavla.
  2. Det är inte tillåtet att ta med gästskyttar och bedriva regelrätt träningsverksamhet i tex dynamiskt skytte.
  3. Om man vill bedriva annan verksamhet än ren provskjutning på pistolbanan, då skall banan bokas enligt de bokningsrutiner som återfinns på hemsidan.

Som alltid är det du som medför gäster till vår bana som är personligt ansvarig för säkerhet och att regler följs. Allt skytte på banan skall loggas.

Vänligen, Styrelsen.

Fält 2

April upplagan samlade drygt 20 skytttar som totalt sköt 38 starter. Denna gång som ”promenadfält” med 6 stationer på tre platser.
Vädret var med oss och fikan god.
Nästa tävling, Fält 3 går den 20/5.

Kurs och vård

Första helgen i april var det olika aktiviteter på banan.

Nybörjarkurs nationellt genomförde välbehövlig vård och översyn av klubbens .22 pistoler under ledning av Markus och Hampus.

Markus förevisar isärtagning av pistol.

På pistolbanan var det två dagars fortsättningskurs dynamiskt skytte under ledning av Ted Å

Ted redogör för dynamiska skyttets matematik.

Fältserie 1

Efter några års dvala är föreningens fältserie återuppstånden.

22 skyttar med totalt 34 starter deltog på årets första fälttävling pistol som arrangerades som en enkel men utmanande banfält.
Det kommer att vara totalt 6 deltävlingar under mars-oktober, med sommaruppehåll i juni och juli.
För ett slutresultat i serien så behövs resultat från 4 tävlingar, de 4 bästa av totalt 6 kommer att räknas. Det ger möjlighet att missa två tävlingar för att erhålla resultat.
Datum För nästa tävling är 22/4.

Full fart på nybörjarskyttet.

Välfyllt på lördagens nybörjarkurs, förstärkt med några medlemmar som passar på att lufta sina pistoler.
Det finns platser över för medlemmar som har egna vapen på lördagsförmiddagarna.
Fikat finns klart!
18 mars kör vi igång årets tävlingsverksamhet och startar upp med en enklare banfält.