Arbetsdagar Påsk klart!

Påskens arbetsdagar är avslutade. Imorgon är banan öppen för skytte igen.
Vi har hunnnit med det som var planerat nu är pistolbanan och gevärsbanan besiktningsbara.

Vi har kontrollerat och kompletterat skyltning runt banan, arbetat med båda kulfången där man har luckrat samt fört på nytt grus och monterat om slipers/målställ, röjt sly på gevärsbanan, byggt ett staket mellan pistolbanan och gevärsbanan, städat ur alla målbodar och pistolhallen, kört metallskrot och annat skräp till tippen, byggt i våra nya fack och vi har grillat Nossebrokorv!

Tack alla som under dessa dagar har, grävt, spettat, kört röjsåg, motorsåg, skyltat, drivit ner stolpar, sågat, skruvat, kört dumper- hjullastare och grävmaskin, städat, burit ved och grillat korv.

Jag citerade Winston Churchill lite skämtsamt idag:
”Aldrig har så många, haft så få att tacka för så mycket!”
Det stämmer till viss del, men det bör framhållas att drygt 40 av föreningens medlemmar har valt att ställa upp 1-3 dagar nu under Påskens arbetsdagar. Ni är föreningens hjältar!

Tack!
/Jonas