Full aktivitet på pistolbanan.

I en dryg månad har nybörjarkursen i pistolskytte varit igång. Det är full fart med skyttar i allla skjutbåsen på lördagsförmiddagen. Där det inte skjuter någon från kursen så fylls platsen ut av medlemmar som passar på att träna med sina .22 pistoler.

Sista tillfället innan jul blir den 11/12. Sedan tar kursen juluppehåll.

Fullt i skjuthallen