Kyla på banan!

Kylan kommer och går. Du som skytt/skjutledare är själv ansvarig för kontroll av kulfång så att dessa är ok att skjuta på.

Vid långvarig kyla kan styrelsen/skjutbanechefen gå ut med skjutuppehåll pga tjäle.

Fält 2

April upplagan samlade drygt 20 skytttar som totalt sköt 38 starter. Denna gång som ”promenadfält” med 6 stationer på tre platser.
Vädret var med oss och fikan god.
Nästa tävling, Fält 3 går den 20/5.

Kurs och vård

Första helgen i april var det olika aktiviteter på banan.

Nybörjarkurs nationellt genomförde välbehövlig vård och översyn av klubbens .22 pistoler under ledning av Markus och Hampus.

Markus förevisar isärtagning av pistol.

På pistolbanan var det två dagars fortsättningskurs dynamiskt skytte under ledning av Ted Å

Ted redogör för dynamiska skyttets matematik.

Fältserie 1

Efter några års dvala är föreningens fältserie återuppstånden.

22 skyttar med totalt 34 starter deltog på årets första fälttävling pistol som arrangerades som en enkel men utmanande banfält.
Det kommer att vara totalt 6 deltävlingar under mars-oktober, med sommaruppehåll i juni och juli.
För ett slutresultat i serien så behövs resultat från 4 tävlingar, de 4 bästa av totalt 6 kommer att räknas. Det ger möjlighet att missa två tävlingar för att erhålla resultat.
Datum För nästa tävling är 22/4.

Full fart på nybörjarskyttet.

Välfyllt på lördagens nybörjarkurs, förstärkt med några medlemmar som passar på att lufta sina pistoler.
Det finns platser över för medlemmar som har egna vapen på lördagsförmiddagarna.
Fikat finns klart!
18 mars kör vi igång årets tävlingsverksamhet och startar upp med en enklare banfält.

RO Kurs

I helgen 18-19/2 stod Skepplanda SF värd för en kurs för blivande ROs, Range Officer.
En Range Officer är en skjutledare med ansvar för genomförande och säkerheten vid dynamiskt skytte.
I två dagar manglades regler och säkerhet. Nu har vi 9 nya ROs varav 5 från föreningen. Ett välkommet tillskott

Årsmöte 2023

Tid: Måndagen den 27 februari 2023 klockan 18:00
Plats: Skepplanda Hemvärnsgård
https://goo.gl/maps/RbkRjxDqjH7hjbC88
SWEREF 99 TM: N 6429436, E 334451
WGS84: 57°58’32.6″N 12°12’2.5″E

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två personer att justera protokollet, tillika rösträknare
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Årsmötets behöriga utlysande
 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 10. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Val av ordförande, 1 år
 14. Val av ledamot, 2 st, 2 år
 15. Val av suppleanter, 3 st, 1 år
 16. Val av revisorer, 2 st, samt revisorssuppleanter, 1 st, 1 år
 17. Val av valberedning, 3 st, 1 år
 18. Val av firmatecknare
 19. Mötets avslutande

Medlemsavgift för 2024:
Observera att medlemsavgiften för 2023 skall vara betald och bokförd på föreningens
konto absolut senast den 25:e Februari för att du skall ha en giltig röst.

Årsmöteshandlingar:
Nödvändiga handlingar kommer att publiceras på hemsidan och göras tillgängliga i
föreningsstugan inom utsatta tider.

Förslag och motioner:
Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast den 20/2 2023
Förslag och motioner skickas till: sekreterare@skepplandaskytte.se

Varmt välkomna
Styrelsen Skepplanda Skytteförening

Smygstart med Allsvenskan

Regeringen säger ja till lättade restriktioner from. 1/6 och vi kan åter arrangera tävlingar! På torsdagskvällen och med reducerat deltagarantal smygstartade vi med maj matchen i IPSC-Allsvenskan. 4 Classifierstager revs av i en rasande takt! Nu laddar vi för årets första level 2 den 12-13/6!

Välkommen

Välkommen till vår nya hemsida.
Om ni saknar information, har någon fin bild som vi kan använda eller har allmänna frågor kring hemsidan är ni välkomna att kontakta Jonas Kalldert på Facebook eller över mail på Jonas.kalldert@gmail.com


Störta skillnaden från gamla hemsidan är att vi nu i kalendern inte har de återkommande träningstillfällena inlagda utan dessa finns specificerade under Kalender – Skjuttider. Kalendern kommer i stället innehålla event så som matcher, utbildningar, bokning av banan, arbetsdagar osv för att enklare se detta.

/Styrelsen